RODION GROUP      Estonian English German Russian
Finland Swedish Norwegian French Spanish Italian Czech Polish
Meie töö põhimõtted

Meie prioriteediks on kõrge kvaliteet iga üksiku tellimuse täitmisel, mis on pant edukaks ning stabiilseks koostööks meie tellijate ning partneritega.

Meie büroo tõlkijad omavad elukutselist kõrgharidust ning piisavat töökogemust kirjaliku tõlkimise valdkonnas.

Oma tegevuse vältel meil on õnnestunud:

- välja töötada koostööle kaasatavate tõlkijate väljavalimise ja kvalifikatsioonitaseme kontrolli süsteemi;  

- kujundada professionaalsete ja kogenud tõlkijate meeskonda, kellest igaüks spetsialiseerub oma tõlketemaatikal, valdab spetsialiseeritud terminoloogiat ning on võimeline täiel määral aru saada tõlgitavast tekstist, tänu millele me saame tagada korrektse ning kvaliteetse tõlkimise praktiliselt mistahes temaatikal; 

- välja töötada tellijatele mugava meie bürooga koostöö süsteemi.

Rodion Translation pühendab esmajärgulist tähelepanu tellijate poolt kirjalikuks tõlkimiseks antava info konfidentsiaalsuse säilitamisele. Saame suurepäraselt aru, kuivõrd kõrget väärtust omab meie ajal info, seetõttu töötasime välja oma meetmete süsteemi info kaitsmiseks ning rakendame seda alati sõltumata sellest, kas meil on tellijaga sõlmitud erikokkulepe konfidentsiaalsuse kohta.


© 2008— Rodion Group Designed by Anton Vylitok