RODION GROUP      
Estonian Norwegian Swedish English Russian

Lugupeetud töötajad!

Info saamiseks Teie FIE võlgnevuse kohta sotsiaalmaksu osas, samuti nimetatud maksu tasumise küsimustel võite pöörduda Maksu- ja Tolliametisse telefonil +372 676 36 69. Nimetades oma isikukoodi, saate vajaliku info ja oma isikliku viitenumbri.

Sama võib teha ka internetis:
https://apps.emta.ee/e-service/doc/i0301.xsql - maksuvõlgnevus;
http://apps.emta.ee/e-service/doc/a0004.xsql - isiklik viitenumber.

Sotsiaalmaksu tuleb tasuda alljärgnevale pangaarvele: 

makse saaja: Maksu ja Tolliamet
arve number: 221013264447, Swedbank

Sotsiaalmaksu võlgnevuse ning viivise tekkimise vältimiseks soovitab OÜ Rodion Grupp teostada maksed igakuiselt.

Aastal 2013 sotsiaalmaksu miinimumsuurus moodustab 95,70 EUR kuus.

Lugupidamisega,
OÜ Rodion Grupp

© 2008— Rodion Group Designed by Anton Vylitok