RODION GROUP      
Estonian Norwegian Swedish English Russian
Ravikindlustus

Kõigile meie töötajatele tagame ravikindlustuse, mis kehtib nii Estis kui ka välismaal (Euroopa Liidu liikmesriikides, samuti Norras). Selle kinnituseks on meie poolt tellitav ja töötajale kätteantav Euroopa ravikindlustuskaart (näidis).

© 2008— Rodion Group Designed by Anton Vylitok