RODION GROUP      
Estonian Norwegian Swedish English Russian
Tegevuse juriidilised alused

Firma Rodion Grupp OÜ omab kõiki tegevuslube ja litsentse, mis on vajalikud Eestis ja Norras seadusliku tegevuse teostamiseks töölerakendusteenuste valdkonnas.

© 2008— Rodion Group Designed by Anton Vylitok